C67d0b1175c4705702f9eb4fb4eeb22fe7db277a

ביטוח מקצועי לחברי הפ"י 2016

פרטים אישיים

 

אני מאשר כי אני חבר בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל

מידע מקצועי ותביעות

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח לקליניקה בבית

ביטוח אחריות מקצועית על סך 4 מליון ש"ח - 455 ש"ח  לשנה
ביטוח אחריות מקצועית על סך 10 מליון ש"ח- 655 ש"ח לשנה 

ביטוח צד ג' בקליניקה הנמצאת במקום מגורי הפסיכולוג:
כיסוי של 1.75 מיליון ₪- ללא תשלום נוסף. לשנה 
תוספת כיסוי של 2.25 מיליון ₪ ובסה"כ 4 מיליון ₪– בתשלום פרמיה של 200 ₪.לשנה 

ביטוח לקליניקה מחוץ לבית
ביטוח אחריות מקצועית על סך 4 מליון ש"ח - 455 ש"ח לשנה 
ביטוח אחריות מקצועית על סך 10 מליון ש"ח- 655 ש"ח לשנה 
 
ביטוח צד ג' על סך 1 מיליון ש"ח - 340 ש"ח לשנה 
ביטוח צד ג' על סך 4 מיליון ש"ח - 540ש"ח לשנה 
 
 

כיסוי אחריות אבחון לנשק

יסוי אחריות אבחון לנשק 350 ש"ח

הצהרת המבוטח

אני מצהיר/ה בזה שכל הפרטים הנ"ל הם נכונים ומלאים בכל המובנים ולא העלמתי עובדה בעלת חשיבות שצריך היה להודיע או להביא לידיעת המבטחים ואני מסכים/ה שהצעה והצהרה זו תהווה את הבסיס לחוזה ביני ובין המבטחים.

2. השאלות הינן שאלות מהותיות.

3. כיסוי ביטוחי יכנס לתוקף רק לאחר ביצוע תשלום וקבלת הודעת דואר אלקטרוני עם אישור סופי.

ייעוץ ובירור תביעות קיימות או פוטנציאליות

לצערינו לא ניתן להמשיך ולמלא את הטופס

נא לפנות אל ברוריה/אביבה בטלפון: 03-9181000 .על מנת שנוכל לייעץ לך בנושא 

תודה

מועד תחילת ביטוח בראשון לחודש שבו בחרת להתחיל את הביטוח

תשלום
פריט כמות מחיר ליחידה מחיר
סכום ביניים
סה״כ
0.00

בסיום מילוי הטופס תועבר לאתר מאובטח לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים הרשמתך.

פרטים עבור קבלה

9 ספרות

בסיום מילוי הטופס תועבר לאתר PayPal לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים הרשמתך.

לצורכי בדיקה

כדי לאמת שאכן הוזמנת, יש למלא את הקוד שסופק לך ע"י המזמין

לצורכי בדיקה

מדיניות ביטול עסקה:
א. אם יבטל תוך 7 ימים יקבל הרוכש את כל כספו בחזרה.
ב. אם יבטל לאחר 7 ימים ועד 30 ימים לאחר הרכישה יקבל את כספו בחזרה בניכוי עלות חודש 1 של הביטוח.
ג. ביטול לאחר 30 ימים, הפוליסה לפי תקופת שימוש בפועל.